Du leter febrilsk i lommer og fotobagen.
-Hvor er batteriet?
Du har brukt verdifulle sekunder til leting, i stede for å trykke på utløserknappen.

Et batterihylster som er festet i beltet løser enkelt problemet. Du vet alltid hvor batteriet er.

Vått vegetabilsk garvet lær blir presset ned på en trekopi av ditt batteri. Når det tørker blir det veldig stabilt. Antall mm på beltefestet bestemmer du.