Både som haugesunder, fotograf og ikke minst fuglekikker, har jeg i mange år vært fascinert av måker.

Måkene trekker ofte over store distanser. Bl.a. blir det årlig observert måker i sildabyen som nærmest hekker på Svalbard og Grønland. Dessuten er det to ganger observert ringnebbmåke som hekker i USA og Canada. Det er observert tolv måkearter i Haugesund.

Etter jeg valgte navnet Gull leather, sjekket jeg mitt fotoarkiv med over 3000 måkebilder. Jeg konkluderte temmelig raskt at former og linjer på måker i flukt kan overføres til rutepapiret som grunnlag for noen av mine lærprodukter.

Alle bildene til høyre er tatt i Skeisvatnet i Haugesund.

© Jan Kåre Ness / Haugesund foto